Основні наукові події 2019 проф. А.В. Семенової

Семенова А. В. Професійна педагогіка: Підручник (рекомендовано ІВО НАПН України). / Авт. : А. В. Семенова, О. В. Грабовський, Л. В. Коломієць, О. С. Савєльєва, В. Ф. Яні; за заг. ред. А. В. Семенової. – Одеса: Бондаренко М. О., 2019. – 562 с. (Суть авторства, авторський вклад у створення твору: Загальна редакція твору, автор передмови та підрозділів 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.5.4; 2.1.1; 2.2.2; 2.3.3; Додатків:А 2, А 23; Б; В, ілюстрацій.)

Семенова А. В., Мельник С. М. Мистецтво мовлення сучасного педагога: навчальний посібник. / Алла Василівна Семенова, Світлана Михайлівна Мельник. – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – 308 с.

Семенова А. В. Тренінги і майстер-класи з розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи ХХІ століття: Практикум / Алла Василівна Семенова. – Одеса : ОНПУ, 2019 – 24 с. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogic-master.com.ua/pdf/praktikum2019.pdf

Семенова А. В. Педагогічна майстерність викладача вищої школи ХХІ століття: синергія віртуального і реального в освітньому просторі / Алла Василівна Семенова. – ScienceRise: Pedagogical Education – 2019 – 2 (29). – С. 40-48. Фахова стаття. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/164524

Семенова А. В. Педагогічна майстерність викладача вищої школи – еталон антропоцентричного виміру віртуального освітнього простору. / Алла Василівна Семенова. – Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали V науково-практичної конференції 22-23 травня 20198 року / за заг. ред. Романовського О.Г., – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 348  с. – С. 78–81. Фахова стаття.

Семенова А. В. Есе про есе. / А. В. Семенова // Збірник робіт учасників Міжнародного молодіжного конкурсу обдарованої особистості: «Суспільство. Мислення. Розвиток»: академічні есе / за ред. А.В. Семенової – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – 112 с. – С.°114–116. Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogic–master.com.ua/public/sbornik_2019.pdf

Семенова А. В. Написання робочих програм навчальних дисциплін і силабусів: програма 1 кредитного модуля програми підвищення кваліфікації «Розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки. – Режим доступу до ресурсу:  http://www.pedagogic-master.com.ua/modul-1/

Семенова А. В. Зміст, форми і методи організації освітнього процесу у закладах вищої освіти: програма 2 кредитного модуля програми підвищення кваліфікації «Розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки» – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogic-master.com.ua/modul-2/

Семенова А. В. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти: програма 3 кредитного модуля програми підвищення кваліфікації «Розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogic-master.com.ua/modul-3/

Семенова А. В. Застосування специфічних психопедагогічних методик у контексті розвитку культури мовлення сучасного лідера». Тези. / А. В. Семенова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій» 26-27 вересня 2019 р. – Х.: НТУ „ХПІ”, – 2019. – С. 13-16. – Режим доступу до ресурсу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/43275/1/Conference_NTU_KhPI_2019_Lidery_XXI_stolittia.pdf#page=13

Семенова А. В. Цифровізація в освітніх вимірюваннях і моніторинг якості вищої освіти. / Алла Василівна Семенова. – Програма XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrintei.ua/sites/default/files/progr_konf_2019n.pdf

Семенова А. В. Комплекс «Методичні вказівки та завдання для виконання самостійних робіт з дисципліни ««Професійна педагогіка» / Алла Василівна Семенова. – Одеса : ОНПУ, 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogic-master.com.ua/profesijna-pedagogika/)

Семенова А. В. Савєльєва О.С., Яні В.Ф. Науково-методична розробка Структурна ітераційна модель інформаційної технології побудови робочої навчальної програми дисципліни «ITERDILODIS». Науково-методична розробка / Алла Василівна Семенова, Оксана Степанівна Савєльєва, Валерій Федорович Яні. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 10 с. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogic-master.com.ua/public/Rozrobka_2019.pdf

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір: Семенова А. В. «Тренінги і майстер-класи з розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи ХХІ століття: Практикум» – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України № 85321 від 05.02.2019 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір: Семенова А. В., Савєльєва О.С., Яні В.Ф. «Структурна ітераційна модель інформаційної технології побудови робочої навчальної програми дисципліни ITERDILODIS». / Алла Василівна Семенова, Оксана Степанівна Савєльєва, Валерій Федорович Яні. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України № 90963 від 26.07.2019 р.

 

Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів» – Харків : НТУ «ХПІ», 22-23 травня 2019 року. (Сертифікат, тези).

Участь у XVIІI Міжнародній науково-практичній конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» Київ, МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 19-20 вересня 2019 р. Сертифікат.

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій». – Харків : НТУ «ХПІ», 26-27 вересня 2019 р. (Сертифікат, тези).

 

Участь у Семінарі «Технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки» 22 жовтня 2019 р., Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ. Сертифікат з підвищення кваліфікації/професійного розвитку науково-педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. ІВО НАПН України.

 

Участь в он-лайн тренінгу Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти «Експерт з акредитації освітніх програм» – 20 вересня 2019 р. – Сертифікат про успішне закінчення Програми «Експерт з акредитації освітніх програм».

Участь в очному тренінгу Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти «Підготовка експертів із забезпечення якості вищої освіти» та проходження  тестування . Наказом від 01 жовтня 2019 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти прийнято рішення про включення А.В. Семенової у реєстр експертів НАЗЯВО з акредитації освітніх програм з числа науково-педагогічних працівників. – Режим доступу до ресурсу: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/%d0%a0%d0%95%d0%84%d0%a1%d0%a2%d0%a0-20191001.pdf

 

Участь в Україно-Британському форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті» Міжнародного Проекту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки)  на особисте запрошення Директора Британської Ради в Україні – Саймона Вільямса та Директорки Інституту вищої освіти НАПН України – Світлани Калашнікової (м. Київ, 4 грудня 2019 року.). Партнери Проекту: Британська Рада в Україні; Інститут вищої освіти НАПН України; Advance HE (Велика Британія); за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.