Раді повідомити, що нарешті вийшов друком № 7-8 журналу “ВИЩА ШКОЛА”!

У випуску читайте статтю українських освітян-науковців: доктора філософських наук, професора Віктора Дмитровича БОНДАРЕНКА; доктора філософських наук, професора Ірини Вікторівни ЄРШОВОЇ-БАБЕНКО; доктора педагогічних наук, професора Алли Василівни СЕМЕНОВОЇ «ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ВИЩОЇ ОСВІТИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНТЕНТУ ЛЮДИНОМІРНОСТІ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ»  (тут посилання).
У статті увагу акцентовано на поясненні сутності та особливостей формування нової наукової картини світу з принципово якісно іншою складовою ніж Природа, Людина і Суспільство – «Цифрою», яка символізує неживе, небіологічне, віртуальне; описано механізм можливих шляхів самоорганізації новочасної моделі «Природа – Людина – Цифра», в якому існує ймовірність дуже швидкого виокремлення так званого «цифро – суб’єкту» та, з іншого боку, простежується тенденція до формування двох окремих (паралельних) картин світу: «Природа – Людина – Цифровізація» і «Цифра– Цифровізація». Обґрунтовано, що одним з найбільш негативних наслідків тотальної цифровізації може стати девальвація загальнолюдських цінностей у діях і поведінці особистості. Резонно пояснено, що для запобігання такого сценарію необхідною є подальша розробка конструктивної концепції особистісного виміру вищої освіти; Умотивовано, що ідеї Педагогічної майстерності, як людиномірного шляху розвитку сучасної освіти, враховують інтелектуальну, емоційну та вольову сфери, а вихідні культуро-доцільні переконання та їх аксіологічні моделі знаходяться в імперативі життєдіяльності людини на ґрунті ціннісного досвіду.
Маємо надію, що представлена стаття зацікавить і буде у нагоді усім тим освітянам, хто дбає про гідне майбутнє українського соціуму, а також запрошуємо до розгортання наукової дискусії, адже є багато небайдужих хто дбає про конкурентоспроможність вищої освіти України в єдиній європейській родині, хто намагається бути конкурентоздатним Педагогом – тих, чия діяльність «зіткана» ідеями людиномірності: Добра, Краси, Творчості, Свободи, Гідності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.