Шановні освітяни, науковці, викладачі вищої школи!

Пропонуємо Вашій увазі статтю «ВИМІРИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ТРЕНДИ АБО ПРОЕКТУВАННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН» (тут посилання), яка вийшла друком у черговому випуску науково-практичного видання “Вища школа” № 1-2 (198) 2021 року (автори: Бондаренко Віктор Дмитрович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Савельєва Оксана Степанівна – доктор технічних наук, професор, начальник навчально-методичного відділу, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету; Семенова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, директор НДІ Проблем забезпечення якості освіти, Одеської державної академії технічного регулювання та якості)

У статті обґрунтовано вплив сучасних педагогічних ідей на забезпечення виконання стратегічних завдань підвищення якості вищої освіти в Україні. Увагу акцентовано на необхідності процедури встановлення точної відповідності між результатами навчання та видами навчальних елементів, а також критеріями їх оцінювання по визначених рівнях. Пояснено сутність технології розробки робочої програми навчальної дисципліни. Показано побудову програми за допомогою покрокового ітераційного алгоритму на основі критеріального аналізу і таксономії Блума. Продемонстровано роботу алгоритму на етапі формування якісного і кількісного переліку предметних результатів навчання та їх діагностування. Розглянуто перспективи застосування означеної технології з метою: проведення експертизи якості розробки робочих програм навчальних дисциплін з точки зору їх повноти і відповідності змісту освітньої програми та стандарту відповідної спеціальності; оптимізації витрат часу здобувачів освіти на самостійну та індивідуальну роботу у межах кількості кредитів; підвищення якості стратегічного прогнозування подальшої модернізації освітніх програм.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.