Етична політика редакції

Етична політика редакційної колегії збірника наукових праць спрямована на дотримання норм академічної доброчесності, прийнятих міжнародною і вітчизняною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії ґрунтується на рекомендаціях Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics) з питань етики наукових публікацій, Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP, http://www.saiup.org.ua/pro-proekt/), досвіді авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі підтвердження підозр, пов’язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Усі питання видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).