Загальна інформація

Засновники: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Одеський національний політехнічний університет.

Рік заснування: 2013 р.

ПроблематикаПедагогічна майстерність, теорія, історія та методика професійної освіти, інноваційні технології в сучасній освіті, психологія та педагогіка, духовний розвиток особистості.

Періодичність : 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська.

Галузь науки: педагогіка, психологія.

Головний редактор – Семенова Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету.

Редакційна колегія:

  • Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені І.А. Зязюна НАПН України.
  • Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна, доктор філософських наук, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса).
  • Мозговий Віктор Леонідович, доктор педагогічних наук, професор кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  • Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету.

Адреса редакціїНавчально-консультаційний центр «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», каб. № 319, Адмін. корпус, Одеський національний політехнічний університет, проспект Шевченка, 1,  м. Одеса, Україна, 65044.

Контактний телефон: +38 (048) 705 8337 (навчально-методичний відділ ОНПУ)

E-mailsemenova.alla.vasilivna@gmail.com