Тренінги педагогічної майстерності

Семінари-тренінги «Особистісно-професійний саморозвиток» спрямовані на засвоєння нових зразків саморегуляції поведінки, настрою, позитивного емоційного реагування на зовнішні подразники, розвиток стресостійкості, на ефективні зміни внутрішнього діалогу учасників, їхні настанови до самих себе, колег, студентів, керівництва, до своїх цінностей, професійної мотивації щодо саморозвитку та самовдосконалення. Ігрові методики базуються на життєвих ситуаціях учасників, з урахуванням можливих морально-етичних обмежень. Психодіагностика проводиться самими учасниками та її індивідуальна інтерпретація є конфіденційною.

У результаті семінарів-тренінгів учасники будуть:

Ознайомлені

 • способами і прийомами протистояння маніпулятивним впливам;
 • особливостями інформаційних впливів на психоемоційний стан людини, що надходять по різних каналах сприйняття (колір / звук / світло / запах тощо);
 • типологією поведінкових реакцій людини;
 • стратегіями реагування на поведінкові реакцій інших людей;
 • стилями ефективної комунікації (вербальні і невербальні);
 • атрибутами ефективних моделей спілкування;
 • особливостями формування і зміни особистих ціннісних та поведінкових настановлень, соціально-психологічні ресурси лідерів, їх психофізіологічний, соціально-культурний та економічний потенціал;
 • основами психології влади і підпорядкування (кому і коли готові підкорятися люди);
 • особливостями ділового етикету (роллю компліментів, статусними та гендерними відмінностями).

Вміти

 • проводити візуальну діагностику особистісних характерологічних особливостей людини на основі фізиономіки (вміння «читати» характер за рисами обличчя);
 • інтерпретувати і прогнозувати поведінку співрозмовника за невербальними ознаками;
 • аналізувати характер людини по її почерку і підпису (графологія);
 • ефективно використовувати прийоми релаксації і самовідновлення психічних сил в умовах обмеженого часу або стресу;
 • визначати методами непрямого управління домінуючі потреби людей і знаходити ефективні альтернативні рішення;
 • усвідомлювати власні підсвідомі мотиваційно-смислові настановлення і, за необхідністю, переформулювати їх на більш успішні;
 • проводити самодіагностику ефективності динаміки підсвідомих психічних процесів;
 • виявляти і застосовувати найбільш ефективні методики і техніки вербального і невербального навіювання та самонавіювання;
 • змінювати власні підсвідомо домінуючі стереотипні поведінкові моделі на більш комфортні і продуктивні з урахуванням їх ефективності;
 • долати психологічні бар’єри в спілкуванні з представниками різних соціально-вікових категорій;
 • розуміти істинний сенс повідомлення співрозмовника, використовуючи психологічні методи перцепції (розуміння) партнера і виявлення приховуваних їм реакцій;
 • створювати власний впевнений позитивний імідж у відповідності з поставленими цілями спілкування з партнером (робота, сім’я, дозвілля і т.д.):

– загальний вираз обличчя,

– зорово-рухові реакції,

– поза і жести,

– особливості тембру голосу,

– манера ведення діалогу,

– приналежність до певної соціальної групи,

– повсякденний / діловий / спеціальний одяг;

 • організовувати ефективну сприятливу просторово-часову ситуацію спілкування (авторитету, партнерства, довіри);
 • оцінювати і змінювати поведінкові моделі «агресивна / невпевнена / впевнена поведінка»;
 • використовувати прийоми профілактики професійних психосоматичних захворювань (порушення сну, печія, підвищений / знижений цукор у крові тощо);
 • використовувати техніки покращення сприйняття, уваги, розвитку пам’яті, мислення, розвитку позитивного мислення, інтелектуальних здібностей, «розумного» ставлення до почуттів та емоцій;
 • гармонізувати програму саморозвитку від «Я-реальний» до уявлень про образ «Я-ідеальний» за такими основними блоками:

– Я-концепція,

– мотиваційна сфера,

– ментальність,

– стратегії прийняття рішень,

– стиль міжособистісних відносин,

– стійкість до стресу;

 • прогнозувати і коректувати найбільш імовірні акцентуації характеру;
 • використовувати спеціальні техніки і прийоми для вирішення таких проблем як:

– неструктурованість життєвої програми,

– невизначеність цілей і стратегій,

– невпевненість,

– замкнутість,

– підвищена збудливість,

– запальність,

– агресивність,

– деякі порушення мовлення (запинки, заїкання) у напружених ситуаціях;

 • застосовувати командні методи і техніки роботи:

– техніки коректного протистояння критиці,

– техніки тренування уважності і активного слухання,

– техніки залучення і утримання уваги;

 • використовувати на практиці навички ораторського мистецтва;
 • визначати власні цілі методом побудови уявних образів і уявної рецепції, розвивати навички усвідомленого самопрограмування для створення і реалізації перспективних можливостей саморозвитку в особистому житті та професійній діяльності.

Окремі компоненти семінару-тренінгу об’єднуються в ціле на основі єдиної емоційно-регуляційної моделі. Ця модель допомагає учасникам тренуватися одночасно як в площині сталої емоційно-позитивної професійної поведінки, реальних дій, так і в когнітивній площині розвитку усталеної мотивації до саморозвитку. Мета-ціллю семінарів-тренінгів є допомога учасникам в усвідомленні свого призначення, місії та сенсу в житті на сучасному етапі розвитку цивілізації.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семінари-тренінги «Особистісно-професійний саморозвиток» спрямовані на засвоєння нових зразків саморегуляції поведінки, настрою, позитивного емоційного реагування на зовнішні подразники, розвиток стресостійкості, на ефективні зміни внутрішнього діалогу учасників, їхні настанови до самих себе, колег, студентів, керівництва, до своїх цінностей, професійної мотивації щодо саморозвитку та самовдосконалення. Ігрові методики базуються на життєвих ситуаціях учасників, з урахуванням можливих морально-етичних обмежень. Психодіагностика проводиться самими учасниками та її індивідуальна інтерпретація є конфіденційною.

У результаті семінарів-тренінгів учасники будуть:

Ознайомлені

 • способами і прийомами протистояння маніпулятивним впливам;
 • особливостями інформаційних впливів на психоемоційний стан людини, що надходять по різних каналах сприйняття (колір / звук / світло / запах тощо);
 • типологією поведінкових реакцій людини;
 • стратегіями реагування на поведінкові реакцій інших людей;
 • стилями ефективної комунікації (вербальні і невербальні);
 • атрибутами ефективних моделей спілкування;
 • особливостями формування і зміни особистих ціннісних та поведінкових настановлень, соціально-психологічні ресурси лідерів, їх психофізіологічний, соціально-культурний та економічний потенціал;
 • основами психології влади і підпорядкування (кому і коли готові підкорятися люди);
 • особливостями ділового етикету (роллю компліментів, статусними та гендерними відмінностями).

Вміти

 • проводити візуальну діагностику особистісних характерологічних особливостей людини на основі фізиономіки (вміння «читати» характер за рисами обличчя);
 • інтерпретувати і прогнозувати поведінку співрозмовника за невербальними ознаками;
 • аналізувати характер людини по її почерку і підпису (графологія);
 • ефективно використовувати прийоми релаксації і самовідновлення психічних сил в умовах обмеженого часу або стресу;
 • визначати методами непрямого управління домінуючі потреби людей і знаходити ефективні альтернативні рішення;
 • усвідомлювати власні підсвідомі мотиваційно-смислові настановлення і, за необхідністю, переформулювати їх на більш успішні;
 • проводити самодіагностику ефективності динаміки підсвідомих психічних процесів;
 • виявляти і застосовувати найбільш ефективні методики і техніки вербального і невербального навіювання та самонавіювання;
 • змінювати власні підсвідомо домінуючі стереотипні поведінкові моделі на більш комфортні і продуктивні з урахуванням їх ефективності;
 • долати психологічні бар’єри в спілкуванні з представниками різних соціально-вікових категорій;
 • розуміти істинний сенс повідомлення співрозмовника, використовуючи психологічні методи перцепції (розуміння) партнера і виявлення приховуваних їм реакцій;
 • створювати власний впевнений позитивний імідж у відповідності з поставленими цілями спілкування з партнером (робота, сім’я, дозвілля і т.д.):

– загальний вираз обличчя,

– зорово-рухові реакції,

– поза і жести,

– особливості тембру голосу,

– манера ведення діалогу,

– приналежність до певної соціальної групи,

– повсякденний / діловий / спеціальний одяг;

 • організовувати ефективну сприятливу просторово-часову ситуацію спілкування (авторитету, партнерства, довіри);
 • оцінювати і змінювати поведінкові моделі «агресивна / невпевнена / впевнена поведінка»;
 • використовувати прийоми профілактики професійних психосоматичних захворювань (порушення сну, печія, підвищений / знижений цукор у крові тощо);
 • використовувати техніки покращення сприйняття, уваги, розвитку пам’яті, мислення, розвитку позитивного мислення, інтелектуальних здібностей, «розумного» ставлення до почуттів та емоцій;
 • гармонізувати програму саморозвитку від «Я-реальний» до уявлень про образ «Я-ідеальний» за такими основними блоками:

– Я-концепція,

– мотиваційна сфера,

– ментальність,

– стратегії прийняття рішень,

– стиль міжособистісних відносин,

– стійкість до стресу;

 • прогнозувати і коректувати найбільш імовірні акцентуації характеру;
 • використовувати спеціальні техніки і прийоми для вирішення таких проблем як:

– неструктурованість життєвої програми,

– невизначеність цілей і стратегій,

– невпевненість,

– замкнутість,

– підвищена збудливість,

– запальність,

– агресивність,

– деякі порушення мовлення (запинки, заїкання) у напружених ситуаціях;

 • застосовувати командні методи і техніки роботи:

– техніки коректного протистояння критиці,

– техніки тренування уважності і активного слухання,

– техніки залучення і утримання уваги;

 • використовувати на практиці навички ораторського мистецтва;
 • визначати власні цілі методом побудови уявних образів і уявної рецепції, розвивати навички усвідомленого самопрограмування для створення і реалізації перспективних можливостей саморозвитку в особистому житті та професійній діяльності.

Окремі компоненти семінару-тренінгу об’єднуються в ціле на основі єдиної емоційно-регуляційної моделі. Ця модель допомагає учасникам тренуватися одночасно як в площині сталої емоційно-позитивної професійної поведінки, реальних дій, так і в когнітивній площині розвитку усталеної мотивації до саморозвитку. Мета-ціллю семінарів-тренінгів є допомога учасникам в усвідомленні свого призначення, місії та сенсу в житті на сучасному етапі розвитку цивілізації.