Розклад тренінгів

 

№ п/п Дата проведення Вид заняття Тема Викладач
Модуль 1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії
1   Л 1 Педагогічна діяльність і педагогічна майстерність  
2   ПЗ 1 Педагогічна майстерність і особистість Педагога  
3   ПЗ 2 Професійна компетентність педагога  
4   Л 2 Педагогічна техніка  
5   ПЗ 3 Педагогічна техніка як володіння педагогом способами дій для досягнення запланованого результату  
6   ПЗ 4 Мова педагога як засіб педагогічної діяльності  
7   ПЗ 5 Педагогічна майстерність як акторська діяльність в театрі  
Модуль 2. Майстерність педагогічної взаємодії у діалозі
8   Л 3 Майстерність педагогічного спілкування  
9   ПЗ 6 Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні  
10   ПЗ 7 Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди  
11   ПЗ 8 Способи комунікативного педагогічного впливу  
12   ПЗ 9 Педагогічний такт педагога-майстра на різних етапах організації бесіди  
13   Л 4 Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди  
14   ПЗ 10 Стратегії педагогічної взаємодії  
15   ПЗ 11 Прийоми педагогічної взаємодії  
16   ПЗ 12 Моделювання педагогічної взаємодії в ситуації індивідуальної педагогічної бесіди  
Модуль 3. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні
17   Л 5 Майстерність організації педагогічної взаємодії при навчанні в аудиторії  
18   ПЗ 13 Творчий задум лекції як діалогу педагога зі студентами  
19   ПЗ 14 Характеристика елементів технології лекції-діалогу  
20   ПЗ 15 Організація діалогічної взаємодії на лекції  
21   ПЗ 16 Майстерність педагога в організації діалогу між студентами на занятті