Тренінги / майстер класи

 
 
 
 
 
 
 


 

 

Тренінги педагогічної майстерності:

 

Мастер-класи:

 1. «Техніки саморегуляції для гармонійного життя у динамічному світі»
 2. «Мистецтво позитивного конфлікту»
 3. «Емоційний баланс – запорука від професійного вигорання»
 4. «Мультимедійна презентація – як інструмент сучасного педагога»
 5. «Педагог – лідер, коуч, наставник чи ментор?»
 6. «Імідж як мистецтво управляти враженням»
 7. «Самовдосконалення – траєкторія успіху»
 8. «Візуальна діагностика або технології невербального спілкування»
 9. «Управління стресом»
 10. «Мистецтво командотворення»
 11. «Фізіономіка або про що нам розповість обличчя?»
 12. «Графологія: читаємо людину за почерком»
 13. «Написання есе як найкраща самопрезентація»
 14. «Поетами народжуються, ораторами стають! (Марк Туллій Цицерон)»
 15. «Аутотренінг – медитація спокою і самоусвідомлення»
 
 
 
 
 
 
 

 

Розклад тренінгів:

№ п/п Дата проведення Вид заняття Тема Викладач
Модуль 1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії
1   Л 1 Педагогічна діяльність і педагогічна майстерність  
2   ПЗ 1 Педагогічна майстерність і особистість Педагога  
3   ПЗ 2 Професійна компетентність педагога  
4   Л 2 Педагогічна техніка  
5   ПЗ 3 Педагогічна техніка як володіння педагогом способами дій для досягнення запланованого результату  
6   ПЗ 4 Мова педагога як засіб педагогічної діяльності  
7   ПЗ 5 Педагогічна майстерність як акторська діяльність в театрі  
Модуль 2. Майстерність педагогічної взаємодії у діалозі
8   Л 3 Майстерність педагогічного спілкування  
9   ПЗ 6 Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні  
10   ПЗ 7 Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди  
11   ПЗ 8 Способи комунікативного педагогічного впливу  
12   ПЗ 9 Педагогічний такт педагога-майстра на різних етапах організації бесіди  
13   Л 4 Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди  
14   ПЗ 10 Стратегії педагогічної взаємодії  
15   ПЗ 11 Прийоми педагогічної взаємодії  
16   ПЗ 12 Моделювання педагогічної взаємодії в ситуації індивідуальної педагогічної бесіди  
Модуль 3. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні
17   Л 5 Майстерність організації педагогічної взаємодії при навчанні в аудиторії  
18   ПЗ 13 Творчий задум лекції як діалогу педагога зі студентами  
19   ПЗ 14 Характеристика елементів технології лекції-діалогу  
20   ПЗ 15 Організація діалогічної взаємодії на лекції  
21   ПЗ 16 Майстерність педагога в організації діалогу між студентами на занятті  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


 

 

Тренінги педагогічної майстерності:

 

Мастер-класи:

 1. «Техніки саморегуляції для гармонійного життя у динамічному світі»
 2. «Мистецтво позитивного конфлікту»
 3. «Емоційний баланс – запорука від професійного вигорання»
 4. «Мультимедійна презентація – як інструмент сучасного педагога»
 5. «Педагог – лідер, коуч, наставник чи ментор?»
 6. «Імідж як мистецтво управляти враженням»
 7. «Самовдосконалення – траєкторія успіху»
 8. «Візуальна діагностика або технології невербального спілкування»
 9. «Управління стресом»
 10. «Мистецтво командотворення»
 11. «Фізіономіка або про що нам розповість обличчя?»
 12. «Графологія: читаємо людину за почерком»
 13. «Написання есе як найкраща самопрезентація»
 14. «Поетами народжуються, ораторами стають! (Марк Туллій Цицерон)»
 15. «Аутотренінг – медитація спокою і самоусвідомлення»
 
 
 
 
 
 
 

 

Розклад тренінгів:

№ п/п Дата проведення Вид заняття Тема Викладач
Модуль 1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії
1   Л 1 Педагогічна діяльність і педагогічна майстерність  
2   ПЗ 1 Педагогічна майстерність і особистість Педагога  
3   ПЗ 2 Професійна компетентність педагога  
4   Л 2 Педагогічна техніка  
5   ПЗ 3 Педагогічна техніка як володіння педагогом способами дій для досягнення запланованого результату  
6   ПЗ 4 Мова педагога як засіб педагогічної діяльності  
7   ПЗ 5 Педагогічна майстерність як акторська діяльність в театрі  
Модуль 2. Майстерність педагогічної взаємодії у діалозі
8   Л 3 Майстерність педагогічного спілкування  
9   ПЗ 6 Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні  
10   ПЗ 7 Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди  
11   ПЗ 8 Способи комунікативного педагогічного впливу  
12   ПЗ 9 Педагогічний такт педагога-майстра на різних етапах організації бесіди  
13   Л 4 Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди  
14   ПЗ 10 Стратегії педагогічної взаємодії  
15   ПЗ 11 Прийоми педагогічної взаємодії  
16   ПЗ 12 Моделювання педагогічної взаємодії в ситуації індивідуальної педагогічної бесіди  
Модуль 3. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні
17   Л 5 Майстерність організації педагогічної взаємодії при навчанні в аудиторії  
18   ПЗ 13 Творчий задум лекції як діалогу педагога зі студентами  
19   ПЗ 14 Характеристика елементів технології лекції-діалогу  
20   ПЗ 15 Організація діалогічної взаємодії на лекції  
21   ПЗ 16 Майстерність педагога в організації діалогу між студентами на занятті