Всеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій»

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», яка проводиться за ініціативи кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 02 квітня 2021 року.

Мета конференції: консолідація зусиль освітянської спільноти та роботодавців задля розв’язання актуальних завдань модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога.

 

Напрями роботи конференції:

  1. Професійна освіта: сучасні тенденції та перспективи розвитку;
  2. Компетентність педагога XXI століття: вимоги ринку праці та реалії системи освіти;
  3. Сучасні стратегії підготовки педагога професійного навчання в умовах реформування системи освіти в Україні;
  4. Технології розвитку педагогічної майстерності;
  5. Створення в закладі вищої освіти інноваційного освітнього середовища особистісного розвитку майбутнього педагога;
  6. Цифровізація освіти як тренд професійного розвитку педагога;
  7. Наукові школи розвитку педагогічної майстерності.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Надіслані на конференцію матеріали будуть надруковані у збірнику тез конференції (додаток 2) та фаховому збірнику наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» (додаток 3)

Адреса оргкомітету конференції: 41400 вул. Києво-Московська 24, м. Глухів, Сумська обл., кафедра професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва, корпус № 3 (факультет технологічної і професійної освіти).

Контактні особи організаційного та програмного комітетів:

Модератор конференції Ковальчук Василь Іванович (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університкту імені Олександра Довженка). Тел. +380978166202,  е-mail: v.i_kovalchuk@ukr.net

Вовк Богдан Іванович (кандидат педагогічних наук ст. викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка). Тел. +380666291059, е-mail: bohdan.vovk11@gmail.com.

 

Детальніше за посиланням.

3 коментарі

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.